19-28 Octobre 2012 | Athènes Technopolis

Photography As Performance @ APhF:12

Photography As Performance / Athens Photo Festival 2012

Commissaire: Démosthène Agrafiotis
Co-commissaire: Andreas Pashias

A Technopolis, Municipalité d’Athènes
Pireaus 100, Gkazi – Station de métro Keramikos

Demosthenes Agrafiotis, Maria-Louiza Biri, Christina-Amalia Charikopoulou, Sofia Iliana Georgiadi, Nikos Gikas, Rosina Ivanova, Angelos Krallis, Jennifer Nelson, Maria Nikiforaki, Andreas Pashias, Panos Sklavenitis, Nikolaos Stathopoulos

Plus ici.

Télécharger la brochure en anglais (pdf)

Aperçu video: