19-28 October 2012 | Athens Technopolis

Photography As Performance @ APhF:12

Photography As Performance / Athens Photo Festival 2012

Curator: Demosthenes Agrafiotis
Co-curator: Andreas Pashias

At Technopolis, Municipality of Athens
Pireaus 100, Gkazi – Keramikos Metro Station

Demosthenes Agrafiotis, Maria-Louiza Biri, Christina-Amalia Charikopoulou, Sofia Iliana Georgiadi, Nikos Gikas, Rosina Ivanova, Angelos Krallis, Jennifer Nelson, Maria Nikiforaki, Andreas Pashias, Panos Sklavenitis, Nikolaos Stathopoulos

More here.

download Booklet (pdf)

Video preview: