2004 | Τυπωθήτω

Κοινωνιολογία της ψυχικής υγείας και ασθένειας


Κοινωνιολογία της ψυχικής υγείας και ασθένειας, Τυπωθήτω, 2004
συγγραφείς: David Pilgrim, Anne Rogers
επιμέλεια: Δημοσθένης Αγραφιώτης
μετάφραση: Ελισάβετ Κοππάση, Ανθή Βακάκη
επιμέλεια σειράς: Δημοσθένης Αγραφιώτης
ISBN 960-402-156-7, ISBN-13 978-960-402-156-7
407 σελ.

Το βιβλίο παρέχει μια σαφή ανασκόπηση των κύριων ζητημάτων που απασχολούν την κοινωνιολογία της υγείας και της ασθένειας. Εκτός από την αναφορά σε ένα εύρος κοινωνικών θεωριών και μεθόδων προκειμένου να δοθούν τα κατάλληλα παραδείγματα, το βιβλίο παρέχει στον αναγνώστη πληροφορίες που οργανώνονται βάσει των παραμέτρων της κοινωνικής τάξης, του φύλου, της φυλής και της ηλικίας. Τα επαγγέλματα ψυχικής υγείας αναλύονται με κριτικό πνεύμα, ενώ διερευνώνται και μακροχρόνια ερωτήματα που αφορούν το ρόλο του νομικισμού. Εξετάζονται οι οργανωτικές όψεις της ψυχιατρικής, καθώς και η αυξανόμενη σπουδαιότητα των υπηρεσιών κοινοτικής ψυχικής υγείας. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με μία συζήτηση σχετικά με τους διάφορους τρόπους με τους οποίους οι ψυχιατρικοί ασθενείς και οι συγγενείς τους μπορούν να γίνουν κατανοητοί στο κοινωνικό τους πλαίσιο.