2007 | Ελληνικά Γράμματα

Κοινωνία: ο ανοιχτός ορίζοντας έρευνας και καινοτομίας


Κοινωνία: ο ανοιχτός ορίζοντας έρευνας και καινοτομίας, Ευρώπη 21ος αιώνας, Ελληνικά Γράμματα, 2007
Συγγραφείς: Paraskevas Carakostas, Ugur Muldur
μετάφραση: Βασίλης Δάγλας
επιμέλεια: Δημοσθένης Αγραφιώτης
επιμέλεια σειράς: Δημοσθένης Αγραφιώτης
ISBN 978-960-19-0155-8
307 σελ.

Η υπόσταση και ο ρόλος της Ευρώπης στο νέο παγκοσμιοποιημένο κόσμο σχετίζονται άμεσα με τη συνεισφορά της σε διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής, ένας από τους οποίους είναι και η τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη. Ειδικοί σε αυτόν ακριβώς τον τομέα, οι δύο συγγραφείς αποτυπώνουν στο παρόν βιβλίο την πορεία της ευρωπαϊκής έρευνας, επιστήμης και καινοτομίας με κύριο οδηγό τα γνωστά Προγράμματα – Πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζουν τις προκλήσεις αλλά και τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων όσον αφορά την επιστημονική και την τεχνολογική πολιτική σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, συγκρίνοντας συνεχώς την Ευρώπη με τους διεθνείς ανταγωνιστές της (ΗΠΑ, Ιαπωνία). Η έκδοση του βιβλίου στα ελληνικά συμβάλλει επιπλέον με καίριο τρόπο στον προσδιορισμό της θέσης της ίδιας της Ελλάδας στη νέα ερευνητική και τεχνολογική πραγματικότητα της Ευρώπης σε σχέση και σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Έτσι, σε συνδυασμό και με το πλήθος πινάκων και γραφικών απεικονίσεων, διασαφηνίζεται το πολύπλοκο, κατά τα άλλα, τοπίο της έρευνας και καινοτομίας στην Ευρώπη του 21ου αιώνα.