Απρίλιος 2013

Autorité, Crise. AutoCRISté.

AutoritéCrise

Οπτική ποίηση: Δημοσθένης Αγραφιώτης

Τυπογραφία: Λεωνίδας Οικονόμου

Διαβάστε το ebook Autorité, Crise. AutoCRISté. (Δημοσθένης Αγραφιώτης) στο crisiology.org

Σχετικά: ebook Krisis (Δημοσθένης Αγραφιώτης  | βιβλίο krisis,crise, crisis,crisi /κρίσις