2010 | Εκδόσεις Ερατώ

Ανοίκεια συνέχει_α


«Aνοίκεια συνέχει-α», ποιήματα και φωτογραφίες, Ερατώ, Αθήνα, 2010.

ISBN: 978-960-229-232-7