Ιανουάριος 2016

Καθαρτήριες πτυχώσεις

Επιτέλεση που παρουσιάστηκε στην 2η έκθεση-αφιέρωμα στον Θάνο Μούρραη-Βελλούδιο στο Beton7 τον Ιανουάριο 2016.

Δείτε περισσότερα για την έκθεση.