Τόμος «Οπτική ποίηση. Η αβαντγκαρτ των αβαντγκάρντ»

Στην ιταλικής συγγραφής και έκδοσης συλλογή «VISUAL POETRY. L’avanguardia delle neoavanguardie» | «Οπτική ποίηση. Η αβαντγκαρντ της αβαντγκαρτν» των Lara Vinca Masini και Giosuè Allegrini εμφανίζονται 2 οπτικά ποιήματα του Δημοσθένη Αγραφιώτη, «Χωρίς τίτλο» και «Ξυστό». Η σχετική ομώνυμη έκθεση έγινε το 2014 της Πάβια και τη Βενετία της Ιταλίας.