2010

Παραναγνώριση


«Παραναγνώρισηc, 4 δοκίμια για τον Κ.Α. Δοξιάδη», Κοινός Τόπος/Σύναψις, 2010, Αθήνα,

Βιβλιοκριτική του Κωνσταντίνου Ρ. Περτσεμλίδη (pdf).

Βιβλιοκριτική του Tom Fookes στο περιοδικό Σύναψις τ. 35 (pdf).

Στα Αγγλικά:

D. Agrafiotis, «Mis-re-cognition», «Four essays on C.A. Doxiadis», Koinos Topos / Synapsis /, Athens, 2010.

Book review from Konstantinos R. Pertsemlidis (pdf).

http://www.about-art.gr/?lang=gr&q=events&id=e110122