1999 | Διαδικτυακή τέχνη-ποίηση

Λεξεικόνες


http://dagrafiotis.com/lexicones/

A. Iacovella και Δ. Αγραφιώτης.  “Λεξεικόνες”, Ειδική Έκδοση, Εργαστήριο Γλώσσας και Ρητορικής, Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 2000. (Μετάφραση R. Ruchaud και Ε. Πινακουλάκη).