2000 | Athens

Medi@terra 2000

«Neo{techno}logisms» – Medi@terra 2000 Festival, Athens

 

D.Agrafiotis, Symposium President-coordinator, Speaker, Member of Steering Committee of Medi@terra  2000.

Medi@terra 2000 catalogue [Editor: Manthos Santorinaios, Fournos, Athens, 2000.]

Article: «Mimesis or no Mimesis?», pp. 48-53.