2012 | Le Point d' Ironie #11

Bêtises x Bêtises


Le Point d’ Ironie #11

Έκδοση περιορισμένων αντιτύπων αποτελούμενη από αυθεντικά και αντίγραφα έργων, αντικείμενα, εικόνες, cd ήχου, μικρού μήκους ταινίες κτλ.. Υπογεγραμμένα και αριθμημένα από το 1 έως το 100, μέσα σε κουτί από χαρτόνι διαστάσεων 21x30x5 cm.

Συμμετέχουν:
Frédéric Acquaviva, Démosthene Agrafiotis, Gilbert Artman,
Alain Arias Mission, Marguerite Belot, Friedrich W. Block,
Broutin, Maria Faustino, Jacques Juin, Betty Leirner,
Hervé Maillet, Jack Marlow, Virgile Novarina,
JeanLuc Parant, Marie Sol Parant, Titi Parant,
Philippe Pissier, Ruth and Marvin Sackner Archives,
Lucien Suel, Thierry Tillier, Timm Ulrichs, Robert Wood.

Τιμή: Euro 280
Πληροφορίες και παραγγελίες από:
Jacques Juin Ostertorsteinweg 44 D. 28203 Bremen
Phone: +49 421 32 78 78  llysdana@web.de
www.llysdanaproductions.de

Titre double

Le point d´ironie maintenant texte ou commentaire dans le dossier joint.

Le point d´ironie est un signe de ponctuation qui n´est malheureusement plus utilisé en francais donc domaine public… J´ai publié la première série du point d´ironie entre 1979 et 1982. Celui d´Agnes B. Boltanski et HJ Obrist a été publié de 1994 à 1997.

J´ai appris son existence par un courrier de Marie Cécile Miessner de La BNF qui me félicitait, à mon grand étonnement, pour la résurection du point d´irone ce qui demandait quelques explications que Marie Cécile Miesnner m´a joyeusement fournies avec l´adresse de la rédaction Agnes B. Je les ai contactés de la part deMC Miesner et leur  ai demandé de m´envoyer quelques exemplaires par pure curiosité. Je n´ai jamais eu de réponse… C´est une amie de NY qui me les envoyait régulièrement . C´est ainsi que j´ai connu le point d´ironie d´Agnes B.

Je ne sais pas dequel facon , ils sont arrivés à ce titre. HJ Obrist ?.. tenait la rédaction et j´ai entendu dire par Guy Schreanen( small press and communication) que Monsieur Obrist s´était fait connaitre en plagiant un projet de Robert Filliou. Voilà pour la petite Histoire.

Bonne journée et bon travail

Amitiés

Jacques

– – –

LE POINT D´IRONIE

Misons sur la confusion que ce titre peut aujourd´hui engendrer puisque mis en vogue pour ne pas dire mis à la mode par Agnès b.

LE POINT D`IRONIE- Llys Dana Productions. !978- 1982. 10 volumes publiés, tirage 100 exemplaires, signés et numérotés réunissant pour la plupart des travaux originaux et autres multiples livrés par cent à la rédaction. Cela à l´exception des numéros 2 et 4 (tirages offset ,100 exemplaires), du numéro 7, catalogue d´une exposition mail art ( environ 400 contributions),tirage 500 exemplaires et d´un numéro double inclus entre les pages du sphinx.n. 12 /13. Une mouvance en cousu main ne négligeant ni les échanges de presse ni les rubriques . Nombre de participants suivant les livraisons de cinq à soixante. Il peut être consulter dans les archives suivantes: The Ruth and Marvin Sakner Archieve of Concrete and Visual Poetry, Small Press and

Communication, Collections Jean Brown et Dick Higgins au Paul Getty Museum, à Fundacâo Serralves à Porto, à l´Institut Charles Nodier à Ljubljana, au Macba à Barcelone etc.

LE POINT D´IRONIE- Agnes b. 1997. A ce jour 34 numéros publiés. Un artiste par numéro. Tirage 100 000 à 300 000 exemplaires, distribués gratuitement dans des lieux choisis. Je cite:“à lire ou pas, puis à balancer où à archiver, destiné à paraître et à disparaître, tract, affiche, oeuvre à encadrer ou papier d´emballage“. pour vos cadeaux surtout si vous achetez dans les boutiques Agnes b. Très tendance. Prêt à porter et à distribuer. A consulter partout dans le monde principalement dans les musées et les boutiques sus-nommées. „ Ce POINT D´IRONIE est issu d´une discussion entre Agnès b., Christian Boltanski et Hans-Ulrich Obrist.?

Mais qui est Hans-Ulrich Obrist ?

1978 pour l´un, 1994 pour l´autre, un titre, deux dates et tout pour les différencier. Ces deux attitudes à pratiquement vingt ans de différence ne sont- elles pas symptomatiques de l´évolution de l´art qui aujourd´hui différencie l´art de sa pratique qui, elle, fait maintenant son marché?

Un point, un logo, un coup de pub, un manifeste où se publie ce qui a déjà trop publié, ou se finance ce qui a trop vendu… sans risque, toutes tendances confondues. D´un Point d´Ironie à l´autre, ce signe de ponctuation mériterait grammaticalement d´être à nouveau utilisé. Mais enfin Qui est qui?

Les présentations d´un point à l´autre n´ont jamais été faites et ne le seront sans doute jamais même si ces deux points se côtoient dans certaines archives et qu´une exposition du POINT D´IRONIE,  en exclut son pendant. Ni l´un ni l´autre pourtant ne craignent la confrontation. Ils agissent comme deux planètes de densité ou de masse inégale donc sur deux orbitres différentes. L´une pouvant être la courbe occulte de l´autre. Ironie du sort, posseission et déposseission: un POINT en décolage, un POINT en décalage.

L´espace artistique est converti en espace culturel, par conséquent politique passé entre les mains des fonctionnaires de l´art, historiens et critiques, commissaires d´expositions pour le fin du fin et l´exclusif: les faiseurs d´art. Carnets d´adresses à l´appui, consersations de salons, tout est affaire de prestige, tout est affaire de classe, tout est affaire d´argent d´ou les fameux commissaires… et tant pis si cela semble être suffisant et si de cela sort une nouvelle publication, un nouvel espace à gérer d´autant que celui ne semble rien couter à personne. Le Point de Décalage serait un signe à ajouter à la ponctuation, celle -ci reprise à zéro nous conduirait peut être alors au Point Poésie… puisque c´est une poétique de l´espace qui définit le POINT D´IRONIE. Mais jusqu`à quel point?

Point par point donc. D´abord ce POINT en décalage agissant au sens propre d´une redisposition de l´espace et du regard dans le jeu de ses présentations. Fardes, enveloppe, cartonnage industriel, sac plastique, un lieu public saisissant à peu près tout ce qui passe à sa porté, cahier d´écriture, cahier, d´écolier, graphies d´un langage ludique: Une affaire de langage, un état de langage aucunement une affaire d´état. Le POINT en décolage „ni affiche, ni journal“ va dans le sens d´un occupation, de l´espace, non plus lieu public mais art en place publique.

Multiples et originaux assemblés puis redistribués face à un travail de reproduction et de distribution  . L´impression est polie, le langage est terni ou bien serait- ce le contraire?

Le point de double ironie reste à créer.

De quel point voulons nous parler maintenant et surtout sur quel point encore aborder?

Llys Dana Productions 2001

– – –

Cher Démosthène,

j’ai parcouru le texte en pièce jointe, et, sans rentrer dans les considérations sur la personne très médiatique de HUObrist, je ne partage pas forcément la dureté de jugement de son auteur envers le point d’ironie d’agnès b.!
Mais il est vrai que ces deux projets, sous un même titre, relèvent de conceptions et d’idées sur l’art très différentes, et il est assez naturel que le jugement de Llys Dana Productions soit celui-ci.
C’est intéressant d’ailleurs de voir ces deux points de vue mis en confrontation, et de pouvoir comparer leurs incarnations, si symptomatiques de cette divergence.

Quant au titre qui est le même pour ces deux projets, je trouve cela amusant plus que problématique, cela ne fait que brouiller encore les pistes menant vers les si nombreuses publications périodiques!

Merci pour ces informations qui me replongent dans des questionnement que j’ai pu avoir sur l’art et l’édition au début de mes recherches.

Belle journée
Sou-Maëlla