EPI-TELESIS / ON PERFORMANCE

JUST RELEASED!!!!
the book of da / da

nissos_agrafiotis_epitelesi_covernissos_agrafiotis_epitelesi_back

EPI-TELESIS / ON PERFORMANCE

Nissos publications, Athens, 2022. 266 pages
Series: DIADROMES  8
ISBN 978-960-589-156-5 
 
 
Translations of texts: Katerina Goula, Georgia Economopoulou, Rozali Sinopoulou, Charalambos Magoulas
General editing of the book: Rosali Sinopoulou
Graphic design: Vivi Papanikola & Dimitris Mitsopoulos – Colorfabrik