2000-2010 | Επιστημονική επιμέλεια

Τεχνολογία, Επιχείρηση, Κοινωνία

«Τεχνολογία, επιχείρηση, Κοινωνία», Ελληνικά Γράμματα 2000-2010, 4 βιβλία. Επιστημονική επιμέλεια: Δημοσθένης Αγραφιώτης.

Υπεύθυνοι σειράς: καθ. Εμμανουήλ Κούκιος, καθ. Δημοσθένης Αγραφιώτης

1. Κοινωνία, ο ανοιχτός ορίζοντας έρευνας και καινοτομίας.

Paraskevas Caracostas & Ugur Muldur

   

2. Θεωρήσεις επιστήμης, τεχνολογίας, κοινωνίας

Stephen H. Cutliffe & Carl Mitcham

   

3. Η συμβολή της έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Η περίπτωση της Ελλάδας

Ν. Τσούνης, Ι. Κατσουλάκος, Ε. Κούκιος

    4.

4. Επιστήμη, τεχνολογία, κοινωνία

Σχήματα ανάλυσης και εφαρμογές

Δ. Αγραφιώτης