Η Τεθλασμένη Ισορροπία ( περί κρισιολογίας) | Νέο βιβλίο

Τον Μάιο του 2018 εκδόθηκε το καινούριο βιβλίο του δΑ

«Η Τεθλασμένη Ισορροπία» (περί κρισιολογίας)

μια κριτική  και πολιτιστική θεώρηση της «κρίσης» , με κείμενα,  φωτογραφίες, συνεικόνες και σχέδια.

από τις  εκδόσεις  Biblioteque, Αθήνα

DA KRIS001

Το έργο σε εξέλιξη βρίσκεται στην ιστοσελίδια crisiology