Διεθνής Συνάντηση: RiAP | Καναδάς

Le Lieu-Art Actuel αποτελεί μια Οργάνωση  για τις Τέχνες- Δράσεις  που δραστηριοποιείται στο Κεμπέκ του  Καναδά ,

και την περίοδο, μεταξύ 16/08 – 16/12/2018, διοργανώνει Διεθνή Συνάντηση  για την  Αποτίμηση  της Τέχνης της Επιτέλεσης.(RiAP:Rencontre  Internationale  d” Art de Performance).

Σύνδεσμος του προγράμματος στα γαλλικά ]

 

 

Συμμετοχή: DA/DA, Επιτέλεση/ Διάλεξη, Demostra©tion and discourse

Παρουσιαση ελληνικής σκηνής 10/11/2018 

 

 

testDAphoto-RiAP-2018-programme

RIAP – Παρουσίαση ελληνικής σκηνής