Νοέμβριος 2013

The in_Tension @ APhF:13 – Beton7

Photography as Performance

“The in-Tension” (πρό-θεση/έν-ταση) στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού BΕΤΟΝ7
Επιμέλεια: Δημοσθένης Αγραφιώτης & Αντρέας Πασιάς
Παραγωγή: epitelesis – Performance Art Foundation

Δελτίο τύπου (pdf)

Στο πλαίσιο των δράσεων του Athens Photo Festival 2013, παρουσιάζεται η έκθεση “The in-
Tension” (Performance as Photography) σε επιμέλεια των εικαστικών και επιτελεστών/performance
artists Δημοσθένη Αγραφιώτη και Αντρέα Πασιά στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού BETON7.
Με έναυσμα τη μίξη διαφορετικών μορφών καλλιτεχνικής δράσης, η οποία παρατηρείται στην
ανέλιξη της σύγχρονης τέχνης, η έκθεση αναδεικνύει το έργο αξιόλογων καλλιτεχνών από το
διεθνές προσκήνιο, ως αφορμή και ως κρίσιμη προσπάθεια επανεξέτασης της
σχέσης μεταξύ επιτέλεσης/performance art και φωτογραφίας. Στην επιτέλεση, η διάρκεια
δημιουργίας ενός έργου ‘ισούται’ με το καθεαυτό έργο. Η φωτογραφία εισάγεται στη διαδικασία
αυτή, κατά τη προσπάθεια αποτύπωσης της σωματικής ύπαρξης ενός καλλιτέχνη ή του ίχνους της
εν δράσει. Η ‘έν-ταση’ μεταξύ αυτών των δύο καλλιτεχνικών πρακτικών αναδεικνύεται μέσα από
την αντίθεση της επιτελεστικής διάρκειας η οποία καταλαμβάνει ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο
και της φωτογραφικής στιγμής η οποία συλλαμβάνει μόνο ένα σημείο δράσης. Ως αποτέλεσμα, η
εφήμερη διάσταση της επιτέλεσης μεταφράζεται αποσπασματικά από τη φωτογραφία σε τεκμήριο
το οποίο διεκδικεί τη διάσταση της μονιμότητας. Με διάθεση εικονιστικού δοκιμίου, η έκθεση αυτή
παραθέτει την απομονωμένη φωτογραφία ως αυτόνομο έργο και την παρουσιάζει σε ένα σύνολο
όμοιων καλλιτεχνικών εγχειρημάτων.

Οι διαφορές μεταξύ επιτέλεσης και φωτογραφίας είναι πολλές και διαφορετικής υφής, έτσι ο
επιτελεστής και ο φωτογράφος μπορούν να επιλέξουν τα στοιχεία πάνω στα οποία θα κτίσουν
συγκλίσεις, αποκλίσεις και εν τέλει ‘εν-τάσεις’. Αυτά τα είδη ‘πρό-θεσης/έν-τασης’ πραγματώνονται
με τη φωτογραφία η οποία λήφθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής επιτέλεσης, ή στατικής εικόνας
από βιντεοσκοπημένη επιτέλεση, ή εικόνας του επιτελεστή η οποία σκηνοθετήθηκε σε συνεργασία
με φωτογράφο ή ακόμα και αυτό-φωτογραφημένης εικόνας του καλλιτέχνη. Η σχέση
του επιτελεστή με το φωτογράφο διαμορφώνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε
στρατηγικής σχετικά με τη φύση της ‘έν-τασης’. Επομένως, αυτή η έκθεση βασίζεται στους
τρόπους διαμόρφωσης ενός καλλιτεχνικού έργου από ένα ‘υβριδικό δημιουργό’, όπως αυτός
αναδύεται από τη συγχώνευση του σώματος ενός επιτελεστή και του φακού ενός φωτογράφου.

Επιτελεστές/Performance artists: Abel Azcona · Alastair MacLennan · Alexandros Plomaritis ·
Amalia Charikiopoulou · Andreas Pashias · Bartolomé Ferrando · BBB Johannes Deimling · Boris
Nieslony · Carlos Martiel · Dagmar I. Glausnitzer-Smith · Demosthenes Agrafiotis · GRAAM ·
Grigoris Semitecolo · Joseph Ravens · Julien Blaine · Katharina Kastl · Kurt Johannessen · Lala
Nomada · Michel Collet · Monika Günther & Ruedi Schill · Pekka Kainulainen · Seiji Shimoda ·
Valentine Verhaeghe

Φωτογράφοι: Anne Lise Dehee · Daniel Häller · Dimitris Priftis · Fabrizio Garghetti · Jean Marc de
Samie · Jesse Clockwork · Jessica Smith · Jouko Vatanen · Juan Pablo Hoyos Ramírez · Kenny
Lemes · Manuel Vason · Mathias Pick · Miklos Legrady · Mishka Henner · Monika Sobczak · Rita
Rodrigues

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Μελίνα Φιλίππου

Εγκαίνια: 5 Νοεμβρίου 2013, 20.00
Ώρες λειτουργίας: καθημερινές 14.00-20.30 | Σάββατο 14.00-18.00
Διάρκεια έκθεσης: 5 – 23 Νοεμβρίου 2013
Kέντρο Τέχνης και Πολιτισμού ΒΕΤΟΝ7: Πύδνας 7, (στάση Μετρό “Κεραμεικός”) Βοτανικός
Τηλέφωνο: 210-7512625

Η ανακοίνωση στο Beton7

Η πρόσκληση (pdf).


)