Φεβρουάριος 2013

Συμμετοχή στην έκδοση Le Point d’Ironie #12


Συμμετέχουν:
Frédéric Acquaviva, Démosthène Agrafiotis, Alain Arias- Misson, Gilbert Artman, Vittore Baroni, Antoinette Belot, Marguerite Belot,  Broutin, Graziano Dovichi,Maria Faustino, Nicola Frangione, Uwe Hässler, Jacques Juin, Jack Marlow, Virgile Novarina, François Mounier, Jean- Luc Parant, Titi Parant, François Poyet, Guy Schraenen, Véronique Serra, Stella, Marvin Sackner, Thierry Tillier, Tatiana Villani, Robert Wood.
Έκδοση περιορισμένων αντιτύπων αποτελούμενη από αυθεντικά και αντίγραφα έργων, αντικείμενα, εικόνες, cd ήχου, μικρού μήκους ταινίες κτλ.. Υπογεγραμμένα και αριθμημένα από το 1 έως το 100, μέσα σε κουτί από χαρτόνι διαστάσεων 21x30x5 cm.
Τιμή:  280 ευρώ
Πληροφορίες και παραγγελίες:
Jacques Juin
Ostertorsteinweg 44
D.28203 Bremen
Τηλ. +49 421 32 78 78