Δημοσίευση εικονοσχηματικών ποιηματων | περιοδικό «TESTE»

Δημοσίευση 4 εικονοσχηματικών ποιημάτων από τη σειρά «DArt/DArt«.
στο περιοδικό «TESTE«, no33, 2019, Τουλών, Γαλλία.