Επιτέλεση για την Ημερίδα «Οικιστική» | Αθήνα 14/12/2018

 

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας «Οικιστική» , την 14η Δεκεμβρίου 2018, ο δα/δα συμμετείχε

με την εισήγησή του «Πρωτοπορεία, παραναγνώριση. Ορόσημα απ” την περιπέτεια της Οικιστικής», 

καθώς και με την επιτέλεση/demonstr@ction που ακολουθεί στο παρακάτω βίντεο