9-10 Φεβρουαρίου 2013 | ISBA, Besançon, Γαλλία

Journée portes ouvertes @ ISBA

Ημέρα «ανοιχτές πόρτες» στη Σχολή Καλών Τεχνών της Besançon (ISBA) – 9-10/02/2013

Ελληνική συμμετοχή, αίθουσα «ACROPOLIS»:
Δημοσθένης Αγραφιώτης
Ριλένα Μαρκοπούλου
Απόστολος Πλαχούρης


Συμβολή του δΑ: «CRIES, crise», Φωτογραφίες της Αθήνας (2009-13)


Οι φωτογραφίες στην αίθουσα «ACROPOLIS»: