2005 | Πεκίνο

The Short Step


Συμμετοχή στην ομαδική επιτέλεση “The short step” οργανωμένη από την ομάδα Kilometerzero (Καναδάς/Η.Π.Α.), 2nd Dashanzi International Art Festival, Language/Fable 30/4-22/5/2004, Dashanzi Art District, 01/05/2005, Πεκίνο, Κίνα, 2005

Παραπομπή (κείμενο και φωτογραφίες): http://www.kilometerzero.org/view/The_Short_Step.