2005 | Έτνα, Σικελία

Εμπεδοκλής/Φωτιά

Έτνα, Σικελία, 2005.
Έτνα, Σικελία, 2005.
Έτνα, Σικελία, 2005.
Έτνα, Σικελία, 2005.
Έτνα, Σικελία, 2005.
Έτνα, Σικελία, 2005.
Κεμπέκ, Καναδάς, 2006.
Κεμπέκ, Καναδάς, 2006.
Κεμπέκ, Καναδάς, 2006.
Κεμπέκ, Καναδάς, 2006.
Κεμπέκ, Καναδάς, 2006.
Κεμπέκ, Καναδάς, 2006.
NIPAF-08, Ιαπωνία, 2008.
NIPAF-08, Ιαπωνία, 2008.
NIPAF-08, Ιαπωνία, 2008.
NIPAF-08, Ιαπωνία, 2008.
NIPAF-08, Ιαπωνία, 2008.
NIPAF-08, Ιαπωνία, 2008.
NIPAF-08, Ιαπωνία, 2008.
NIPAF-08, Ιαπωνία, 2008.

  • Επιτέλεση, «A-Εμπεδοκλής», με τον Massimo Mori (Ιταλία), Departament D’ Escultura, Facultat de Belles Arts, Universitat Ρolitecnica de Valencia, Valencia, Ισπανία, 12/05/2008.
  • Συμμετοχή στο φεστιβάλ Performace, NIPAF-08, 15o Διεθνές Φεστιβάλ, Ιαπωνία (επιμελητής: Seiji Shimoda).
  • Performance στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Der Large Atem», του ευρωπαϊκού ινστιτούτου επιτέλεσης ASA, Mashinnenhaus Essen, Essen, Γερμανία, 09-10/11/2007 (επιμελητής της σειράς Meister der Inernationalen Performance Scene: Boris Nieslony).
  • Επιτέλεση – Performance, Lelieu-Quebec, Rencontre Inter-nationale de Performance, Galerie Rouje, Quebec, Canada, 21/9-01/10/2006. (Παρουσίαση του έργου “Α-Εμπεδοκλής, A-Empedocle”), 1/10/2006.
  • no 202, “A-Empedocle”, Etna/Sicily, Atelier Victor Grillo, 18/12/2005.