21-22 Μαρτίου 2014 | Παρίσι, Γαλλία

Καλλιγράμματα

Pages-de-2014_03_21_22_Printemps_Poetes_Carton_1   Pages-de-2014_03_21_22_Printemps_Poetes_Carton-2

Les enfants de Guillaume Apollinaire et de la Méditerranée

Έκθεση «Caligrammes, & après?» (Κλλιγράμματα, και μετά;)
στο πλαίσιο της εβδομάδας ποίησης Printemps des Poètes
21 & 22 Μαρίου 2014

Πρόγραμα στα γαλλικά (pdf)
Κείμενο – Une vision des enfants d’Apollinaire et de la Méditerranée – Nadine Agostini (pdf)

Συμμετοχή του Δημοσθένη Αγραφιώτη:

  • 4 καλλιγράμματα (φωτογραφία)
  • 2 καλλιγραφίες (σινική μελάνη)
  • 3 καλλι(προ)γράμματα (συνεικόνες -μεικτή τεχνική)
  • Παρουσίαση βιβλίων ποίησης και οπτικής ποίησης
  • Προβολή του βίντεο ΕΝΤΟΠΙΕΣ
  • Επιτέλεση de ΚΡΙΣΗ.ΡΕΥΣΤΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ