Οκτώμβριος 2015

Ινώ @ cARTed series n.308

Ino (Chania/Crète, 1992) - cARTed Series n.308 - 10/2015 - Nice

Πρόσφατες φωτογραφίες – κάρτ ποστάλ του/με τον Δημοσθένη Αγραφιώτη στο cARTed.eu :

Ino (Χανιά/Κρήτη, 1992) – cARTed Series n.308 – 10/2015
Antikleia (Παρίσι, 1977) – Series n.304 – 01/2015
cARTed Junction 278 – Festival PAN TOTAL, Paris, 2012 Ανάγνωση του Δημοσθένη Αγραφιώτη : «Bêtises»
Περισσότερες καρτ ποστάλ του ΔΑ στο dagrafiotis.com

Φωτογραφίες πρόσφατων συναντήσεων του cARTed.eu