Επιτέλεση στην Διεθνής Συνάντηση RiAP | Καναδάς

Στη Διεθνή Συνάντηση  για την Αποτίμηση της Τέχνης της Επιτέλεσης. (RiAP:Rencontre  Internationale  d” Art de Performance) συμμετείχε ο δα/δα τον Δεκέμβριο του 2018, στο Κεμπεκ του Καναδά, κατά την παρουσιαση της ελληνικής σκηνής 10/11/2018 .


Στο σύνδεσμο που ακολουθεί ο δα/δα αναλύει μια αποτίμηση της επιτέλεσης (performance) στον παγκόσμιο ορίζοντα

 α – Δυνατή αποτίμηση