2014 | Εκδόσεις Πεδίο

Επιστημονική και Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση – Ελλάδα 2021


Επιστημονική Επιμέλεια: Μιχάλης Χλέτσος & Δημοσθένης Αγραφιώτης

ΣΧΗΜΑ: 16 x 23 cm | ΣΕΛΙΔΕΣ: 456
ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΜΑΛΑΚΟ
ISBN: 978-960-546-202-4 | Λ.Τ.: € 25
ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2014
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ

Καθώς η ανθρώπινη περιπέτεια ανελίσσεται σε σχέση με τις τρείς
συντεταγμένες του χρόνου :παρελθόν, παρόν, μέλλον, η τελευταία
αποτελεί την πιο αβέβαιη και ταυτόχρονα την πιο προκλητική για την
επιστημονική γνώση.

Το μέλλον αποτελεί αντικείμενο πρόβλεψης? ’Η μορφοποιείται
,διαψεύδοντας κάθε πρόβλεψη, από πολλαπλές πρωτοβουλίες των μελών
των διεθνοποιημένων κοινωνιών? Η κρίση που ταλανίζει την Ελλάδα
σήμερα, είχε διατυπωθεί ως πιθανό (κακό) σενάριο πριν την ανάδυσή
της ? Ποιά θα είναι η εικόνα και η υπόσταση της Ελλάδας το
2021(1821+200)?Ποία θα είναι η μοίρα της Ευρώπης την επόμενη
δεκαετία?

Η Προοπτική Διερεύνηση-Π.Δ(Foresight) ή οι Επιστήμες του
Μέλλοντος(Future Studies) προσφέρονται για την επεξεργασία ερωτημάτων
, όπως τα προηγούμενα και βέβαια, πολλά άλλα συναφή. Μια πρώτη
εφαρμογή της Π.Δ πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας (στα μέσα της πρώτης
δεκαετίας του αιώνα μας) και παρουσιάζεται σ’ αυτό το βιβλίο .Ωστόσο,
ποιά είναι το επιστημολογικό δυναμικό των μεθόδων της Π.Δ? Ποιά
είναι η επιστημονική εμβέλεια των εννοιών της? Ποιά είναι τα όρια και
οι απαραίτητες συνθήκες για την πραγμάτωση εγχειρημάτων όπως η Π.Δ?

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.