2011 | Εκδόσεις Fidel Anthelme X

Bêtises

BETISES-2012-

«BÊTISES» (οπτικά ποιήματα), Éditions Fidel Anthelme X, Collection «La Petite Motesta»,
Marseille, France, 2011, 44 σελίδες, 21×21εκ., βιβλίο-αντικείμενο.

Δείγμα pdf.