2008 | Ελληνικά Γράμματα

Θεωρήσεις επιστήμης, τεχνολογίας, κοινωνίας


Θεωρήσεις επιστήμης, τεχνολογίας, κοινωνίας, Αντιστίξεις στις σπουδές της «Ε.Τ.Κ.», Ελληνικά Γράμματα, 2008

συγγραφείς: Langdon Winner, Wiebe E. Bijker, Lars Fuglsang, Susan E. Cozzens, Rudi Volti, Robert E. Yager, Albert H. Teich, Richard E. Sclove, Eulalia Pérez Sedeño, Wilhelm E. Fudpucker
επιμέλεια: Stephen H. Cutcliffe, Carl Mitcham
μετάφραση: Έλενα Σιέρρα
επιμέλεια: Δημοσθένης Αγραφιώτης
επιμέλεια σειράς: Εμμανουήλ Γ. Κούκιος, Δ. Αγραφιώτης
ISBN 978-960-19-0298-2
208 σελ.

Το διεπιστημονικό πεδίο της επιστήμης, τεχνολογίας, κοινωνίας («Ε. Τ. Κ.»), αν και σχετίζεται άμεσα με ζητήματα της καθημερινής ατομικής και συλλογικής ζωής μας, είναι ελάχιστα γνωστό στην Ελλάδα, σε αντίθεση με την 50χρονη παρουσία του σε άλλες χώρες του δυτικού κόσμου. Το παρόν βιβλίο, το οποίο απαρτίζεται από δέκα δοκίμια, επιχειρεί να φωτίσει τα ζητήματα αυτά μέσα από τη γνώση, την έρευνα και τις παρεμβάσεις της «Ε. Τ. Κ.», στα διδάγματα της οποίας στηρίζεται κάθε ενασχόληση με το παρόν και το μέλλον του πλανήτη μας. Σύμφωνα με το διεπιστημονικό αυτό πεδίο, η επιστήμη και η τεχνολογία αποτελούν τις ισχυρές δυνάμεις που καθορίζουν τη ζωή στο σύγχρονο κόσμο και που συνάμα αντικατοπτρίζουν, ως κοινωνικά διαμεσολαβούμενες διαδικασίες, τις πολιτισμικές, τις πολιτικές και τις οικονομικές αξίες του. Στο σύνολό τους, τα δέκα αυτά δοκίμια προσφέρουν μια συναρπαστική και ασυνήθιστη ευρεία επισκόπηση της «Ε.Τ.Κ.» και απευθύνονται τόσο τους μη ειδικούς στο πεδίο όσο και στον πιο προχωρημένο αναγνώστη.