1973 | Εκδόσεις Ίκαρος, 2010 | Edition En Forêt / Verlag Im Wald

Ισομορφισμοί

"Izomorfizmi. Mali Ktuzni Tok Pek Pesana". Μετάφραση στα σερβο-κροάτικα από Kaenija Maricki Gadanski, Βελιγράδι, 1996.
"Izomorfizmi. Mali Ktuzni Tok Pek Pesana". Μετάφραση στα σερβο-κροάτικα από Kaenija Maricki Gadanski, Βελιγράδι, 1996.
"Izomorfizmi. Mali Ktuzni Tok Pek Pesana". Μετάφραση στα σερβο-κροάτικα από Kaenija Maricki Gadanski, Βελιγράδι, 1996.
"Izomorfizmi. Mali Ktuzni Tok Pek Pesana". Μετάφραση στα σερβο-κροάτικα από Kaenija Maricki Gadanski, Βελιγράδι, 1996.

«Ισομορφισμοί», Ίκαρος, Αθήνα, 1973.

«Isomorphismen», «Isomorphismes»,

Tr. Claire Benedetti (Ελληνικά στα γαλλικά)

Tr. Rüdiger Fischer (Ελληνικά στα γερμανικά)

Editions En Forêt/ Verlag In Wald, Collection Voies / Reiche Wege und Stimmen, Rimback, Δ., Γερμανία, 2010, (Τρίγλωσση έκδοση).

“Izomorfizmi. Mali Ktuzni Tok Pek Pesana”. Δοκίμιο. Μετάφραση στα σερβο-κροάτικα από Kaenija Maricki Gadanski, Βελιγράδι, 1996.

Eπιλογή στα αγγλικά σε μετάφραση G. Oikonomou, 2001.